(placeholder)
kulsvierovn
gamle kulsvierspor

Der bliver stadigvæk brændt trækul i Rold Skov.

Danmarks eneste kulsvier Frode Jensen er 4. generation kulsvier.

Tidligere blev trækul benyttet i stort omfang indefor jernindustrien, skibsværfter, støberier, smede m.m.

Langsomt forsvandt efterspørgslen,som igen steg  under 2.verdenkrig.

Idag er det mest grillfolket

der aftager trækullet.

I Rold Skov finder man flere steder, i skovbunden fordybninger efter miler, og det store antal fortæller om den store produktion af trækul i  skoven.

Den gamle metode med mile blev opgivet for en mere rationel, i ovn. Billederne her på siden viser en ovne, som har været ibrug i nyere tid.

Frode Jensen i Skørping, brænder idag trækul i en stor moderne jernovn, som brænde adskillige rummeter bøgetræ til trækul.


Spor efter mile i Rold Skov

Frode Jensen kulsvier

KULSVIER I ROLD SKOV

Muret kulovn ibrug under besættelsen 1940-45. Der blev igen en stor efterspørgelse efter trækul. Ovnen står stadig på en privat grund i Himmerland.