(placeholder)
Kulsvierpladsen

Kontakt til Rold Skov kulsvierlaug bedes  rettet til naturvejleder Lars Wachtmann på mail.-

Lars Wachtmann er ansat i Skov og Naturstyrelsen Himmerland.


Kulsvierlauget  brændte  for første gang (2013)  trækul på en ny plads i Vedsted skov, en plads stillet til rådighed af  Naturstyrelsen Himmerland

Et sted med mange funktioner bl. a. et gammelt savværk, samt en udstilling om kultur og natur i Rold Skov.


Viking gruppen fra Fyrkat vister hvordan man smeder med trækul i en vikingesse.Mail link:

Lars Wachmann.


Se kortet for lokaliteten.

Kort: Rold Skov Natur– og Kulturcenter

KULSVIER I ROLD SKOV